Рак Світлана Валеріївна

Надрукувати Надрукувати

Рак Світлана Валеріївна – асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2012 р. з відзнакою закінчила Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та здобула кваліфікацію юриста. Сьогодні аспірант Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кримінальна відповідальність за службову недбалість»).

Рак С. В. має більш ніж 10 публікацій з проблем кримінального права, готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

SvitlanaRak