Реквізити оплати за фізкультурно-оздоровчі послуги

Надрукувати Надрукувати

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
код ЄДРПОУ 02071139
МФО 820172 р/р 31252287210377 в ДКС України, м. Київ
Призначення платежу: за фізкультурно-оздоровчі послуги в Полтавському юридичному інституті прізвище, ініціали платника