Дистанційне навчання
Адміністративне право
Криміналістичні експертизи
Кримінальне право, Загальна частина
Криміналістика
Адміністративне судочинство
Захист прав споживачів
ЗПЗКП
Трудове право
Екологічне право
IT право
Методичні рекомендації до індивідуальнї роботи з трудових спорів
Приватно-правові проблеми діяльності корпорацій
Відпрацювання Гриценко Г.Г.
Відпрацювання Шевчик О.С.
Відпрацювання каф. КПКПД
Міжнародний комерційний арбітраж
Для КЮ-з коди доступа Classroom
Матеріали для підготовки до ЗНО
Електронні адреси викладачів Полтавського юридичного інституту, через які здійснюються консультування й підтримка дистанційного навчання
Адміністративний процес
Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
ВАП
Конституційне право України
Правове регулювання екологічної безпеки
Адвокат у кримінальному провадженні
Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні
Податкове право
Основи доказування у кримінальному судочинстві
Кримінологія
Заходи забезпечення кримінального провадження
Реалізація кримінальної відповідальності
Призначення покарання
Земельне право
Цивільний процес
Цивільне право 2 курс
Сімейне право
Кримінальне право, Особлива частина
Парламентське право
Теорія права
Господарське право
Українська правнича термінологія
Право соціального забезпечення
Митне право
Публічна служба
Фінансове право
Кримінальний процес
Іноземна мова (Викладач: Кравцова Н. Г.)
Іноземна мова (Викладач: Перебийніс Ю. В.)
Міжнародне приватне право
Альтернитивний розгляд цивільних справ
Історія держави і права України