Дистанційне навчання
Інформаційне право магістри заочно
Фінансове право
Цивільне право
Адміністративне право
Криміналістичні експертизи
Кримінальне право, Загальна частина
Криміналістика
Адміністративне судочинство
Захист прав споживачів
ЗПЗКП
Трудове право
Екологічне право
IT право
Методичні рекомендації до індивідуальнї роботи з трудових спорів
Приватно-правові проблеми діяльності корпорацій
Відпрацювання Гриценко Г.Г.
Відпрацювання Шевчик О.С.
Відпрацювання каф. КПКПД
Міжнародний комерційний арбітраж
Для КЮ-з коди доступа Classroom
Матеріали для підготовки до ЗНО
Електронні адреси викладачів Полтавського юридичного інституту, через які здійснюються консультування й підтримка дистанційного навчання
Адміністративний процес
Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
ВАП
Конституційне право України
Правове регулювання екологічної безпеки
Адвокат у кримінальному провадженні
Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні
Податкове право
Основи доказування у кримінальному судочинстві
Кримінологія
Заходи забезпечення кримінального провадження
Реалізація кримінальної відповідальності
Призначення покарання
Земельне право
Цивільний процес
Цивільне право 2 курс
Сімейне право
Кримінальне право, Особлива частина
Парламентське право
Теорія права
Господарське право
Українська правнича термінологія
Право соціального забезпечення
Митне право
Публічна служба
Кримінальний процес
Іноземна мова (Викладач: Кравцова Н. Г.)
Іноземна мова (Викладач: Перебийніс Ю. В.)
Міжнародне приватне право
Альтернитивний розгляд цивільних справ
Історія держави і права України